Close Mobile Menu
Baskil Beige
Fiziksel Özellikler
Birim Hacim Ağırlığı (gr/cm3) (Kuru) : 2.529 ± 0.032
Birim Hacim Ağırlığı (gr/cm3) (Doygun) : 2.560 ± 0.029
Porozite (%) : 3.025 ± 0.365
Boşluk Oranı (%) : 3.121 ± 0.387
Ağırlıkça Su Emme (%) : 1.197 ± 0.156
Don Sonrası Ağırlık Kaybı (%) : 0.015 ± 0.005
Mekanik Özellikler
Tek Eksenli Basınç Direnci (kgf/cm2) : 911 ± 85
Don SonrasıTek Eksenli Basınç Direnci (kgf/cm2) : x
Eğilme Direnci (kgf/cm2) : 188 ± 30
Aşınma Kaybı (Böhme Metodu) (cm3/50 cm2) : 16.02 ± 2.15
Aşınma Kaybı (Disk Aşındırma) (mm) : 20,27 ± 0,69
Darbe Direnci (kgf cm/cm3) : 25 ± 5